Sổ đỏ đất có phần dôi dư

chung-cu-qua-hai-lan-chuTôi đang có ý định mua một mảnh đất khoảng 50m2, có quyết định phân nhà là 25m2, nhưng đang không biết thủ tục làm sổ đỏ cho 50m2 và cho phần 25m2 không có trong quyết định phân nhà, vì thực tế phần đất đó chưa được hợp thức hóa.

Đọc thêm...