Tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất

tu-van-chuyen-nhuong-su-dung-datTư vấn dịch vụ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hoàn tất các thủ tục Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất chỉ có ở Trí Tuệ Luật. Dịch vụ tư vấn Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Trí Tuệ Luật sẽ đại diện giao dịch với cơ quan Nhà Nước để đẩy nhanh việc Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi đến với dịch vụ tư vấn Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Trí Tuệ Luật

 

Dịch Vụ Tư Vấn Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất của Trí Tuệ Luật

1. Tư Vấn Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất:

- Tư vấn những quy định của pháp luật về việc Chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Tư vấn thủ tục Chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho việc Chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

2. Thủ Tục Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất

Việc nộp hồ sơ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Hồ sơ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

b) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Trong thời hạn không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.

3. Đại Diện Hoàn Tất Các Thủ Tục Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Trí Tuệ Luật sẽ tiến hành soạn Hồ sơ xin Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng;

- Đại diện lên cơ quan chức năng để nộp Hồ sơ xin Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Đại diện nhận Sổ đỏ tại cơ quan chức nước

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn nhà đất tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật