Dịch vụ đổi giấy trắng sang sổ đỏ

dich-vu-doi-giay-trang-sang-so-doVề thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy hồng theo mẫu và được UBND phường – xã – thị trấn xác nhận (2 bản chính). UBND cấp phường tiếp nhận hồ sơ và trong thời hạn 10 ngày làm việc phải xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy hồng. Trường hợp cá nhân đã lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch trước đây, thì bổ sung bản vẽ sơ đồ nhà ở – đất ở theo quy định và đơn đề nghị cấp giấy hồng không cần xác nhận của UBND phường;

b) Giấy tờ về tạo lập nhà ở – đất ở theo quy định như: bằng khoán, quyết định giao đất, văn tự mua bán... (gồm 1 bản chính và 1 bản photocopy).

 

Trường hợp có yêu cầu ghi nợ tiền sử dụng đất thì nộp đơn đề nghị theo mẫu kèm theo quy định (2 bản chính); c) Bản vẽ sơ đồ nhà ở – đất ở (2 bản chính)...

Cơ quan nào sẽ tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi giấy chủ quyền?

- Theo quy định, cá nhân có nhu cầu cấp đổi giấy chủ quyền sẽ nộp hồ sơ và nhận kết quả tại UBND quận – huyện nơi có nhà ở – đất ở để được xem xét. Riêng các huyện thì UBND huyện bố trí việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND xã hoặc huyện tùy tình hình từng địa phương, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

- Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND xã: trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (thời gian này không tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ cấp giấy), UBND xã phải có ý kiến xác nhận và chuyển hồ sơ lên huyện để giải quyết...

- Trường hợp người khác nộp hồ sơ và nhận thay giấy hồng thì phải có giấy ủy quyền của người đề nghị cấp giấy hồng có chứng thực của UBND cấp phường.

Trình tự giải quyết hồ sơ và thời hạn cấp đổi sẽ mất bao nhiêu ngày?

- Thời hạn giải quyết hồ sơ tại UBND quận – huyện là 30 ngày làm việc (1,5 tháng) kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải bổ túc hồ sơ, cơ quan cấp giấy chủ quyền chỉ được yêu cầu bổ túc hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Đối với hồ sơ chưa đủ hoặc không đủ điều kiện cấp đổi từ giấy trắng sang giấy hồng, thì phải có văn bản trả lời lý do trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn nhà đất tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật