Hợp đồng ủy quyền về Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà

uy-quyenTheo quy định của pháp luật, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà của chủ thể này có thể chuyển giao cho chủ thể khác thông qua hợp đồng ủy quyền. Thời điểm chuyển quyền sở hữu được xác định theo sự ...

 

Hợp đồng ủy quyền về Quyền sử dụng Đất và Quyền sở hữu Nhà

Theo quy định của pháp luật, quyền sở hữu tài sản của chủ thể này có thể chuyển giao cho chủ thể khác thông qua hợp đồng mua bán, chuyển nhượng. Thời điểm chuyển quyền sở hữu được xác định theo sự thỏa thuận của các bên, hoặc theo quy định của pháp luật. Đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, đặt dưới sự quản lý thống nhất của Chính phủ, nên xuất phát từ chính sách nêu trên, Nhà nước giao quyền sử dụng đất cho mỗi người dân, và mỗi người dân chỉ được thực hiện quyền sử dụng đất, chứ không có quyền sở hữu đất.

Hợp đồng ủy quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Hợp đồng ủy quyền về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cũng cần phải tuân theo những quy định của pháp luật về lĩnh vực hợp đồng, cụ thể hóa, các bên trong hợp đồng này cần chuẩn bị:

I. Giấy tờ bên ủy quyền cần chuẩn bị gồm:

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất / Hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền (cả vợ và chồng)

3. Hộ khẩu của bên ủy quyền ( cả vợ và chồng)

4. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên ủy quyền.

5. Trong trường hợp bên ủy quyền gồm một người cần có các giấy tờ sau :

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu từ trước tới nay sống độc thân);

- Bản án ly hôn và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( nếu đã ly hôn );

- Chứng tử của vợ hoặc chồng và giấy xác nhận tình trạnh hôn nhân (nếu vợ hoặc chồng đã chết );

- Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản (Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản ).

6. Hợp đồng ủy quyền có nội dung ủy quyền lại (Nếu có)

II. Giấy tờ bên nhận ủy quyền cần chuẩn bị:

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

2. Hộ khẩu.

3. Hợp đồng ủy quyền nhận ủy quyền (Nếu có).

Để hợp đồng này có giá trị pháp lý thì các bên cần đi làm thủ tục công chứng để xác thực hợp đồng.

 

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật