Tư vấn Hợp đồng Thuê, Mua, Ủy quyền đối với Nhà - Đất của Doanh nghiệp

hop-thanh-vien-cpVới đội chuyên viên tư vấn và luật sư chuyên nghiệp, Công ty tư vấn pháp luật, Trí Tuệ Luật chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng thuê, mua, uỷ quyền đối với nhà - đất của doanh nghiệp ...

 

Tư vấn Hợp đồng thuê, mua, uỷ quyền đối với nhà - đất của doanh nghiệp

1. Tư vấn về hình thức hợp đồng:

- Cách thức lập hợp đồng đảm bảo đúng quy định, đầy đủ các nội dung cần có của một hợp đồng thuê, mua bán nhà - đất, hợp đồng uỷ quyền;

- Tư vấn hoàn thiện hợp đồng, đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu;

2. Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng

- Tư vấn các nội dung cần thể hiện trong hợp đồng;

  

- Tư vấn phương thức thanh toán và thực hiện nghĩa vụ;

- Tư vấn thời điểm thanh toán và thời điểm bàn giao;

- Tư vấn xây dựng quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

- Tư vấn các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;

- Tư vấn các trường hợp Hợp đồng vô hiệu;

- Tư vấn mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp;

- Tư vấn xây dựng Phụ lục hợp đồng

- Các nội dung khác có liên quan:

3. Tư vấn sửa đổi nội dung hợp đồng, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng

- Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng;

- Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực.

- Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bên;

4. Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho các bên trong quan hệ hợp đồng

- Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

- Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

- Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền;

 

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật