Thế chấp vay Ngân hàng bằng Quyền sử dụng Đất, Quyền sở hữu Nhà

vay-von-ngan-hangTheo quy định của luật đất đai, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, cá nhân khác có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, bên nhận chuyển nhượng nộp một (01) bộ hồ sơ ...

 

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

1. Trình tự thực hiện:

a) Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Tự lập hồ sơ hoặc đến UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để được cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn cách lập hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính;

+ Hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện;

+ Nhận Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất; Hợp đồng thế chấp, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện:

+ Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ UBND cấp xã hoặc hộ gia đình, cá nhân chuyển đến;

+ Lập phiếu hẹn trả kết quả;

+ Trả kết quả gồm: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đã được ký kết;

+ Hợp đồng đăng ký thế chấp đã được ký kết;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);

+ Chứng minh nhân dân (bản chụp có công chứng);

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, Cá nhân

3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Chi cục thuế cấp huyện.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

4. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

+ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/11/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai, có hiệu lực ngày 16/11/2004;

 

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật