Đăng ký hợp thửa đất

hop-thua-dat1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Sau khi hoàn thiện hồ sơ ở cấp xã, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả của UBND cấp huyện. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn; nếu chưa đầy đủ, hợp lệ hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung.

 - Bước 2. Phòng Tài nguyên Môi trường kiểm tra, thẩm định hồ sơ tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

- Bước 3. Đến ngày hẹn, cá nhân nhận kêt quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả của UBND câp huyện. Khi đến nhận phải xuất trình phiếu hẹn và ký vào sổ theo dõi hồ sơ.

Trường hợp đến nhận thay thi phải có giấy uỷ quyền (có xác nhận của UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin hợp thửa đất (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính + 01 bản sao);

- Sơ đồ vị trí thửa đất (bản chính);

- CMTND và hộ khẩu (01 bản sao);

- Hồ sơ kỹ thuật thửa đất do cơ quan có tư cách pháp nhân lập, có cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (02 bản chính).

- Biên bản kiểm tra thực địa và xác định ranh giới thửa đất (bản chính);

- Trích lục bản đồ địa chính (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ);

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và môi trường của UBND cấp huyện;

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất – Mẫu số 16/ĐK.

9.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

Nội dung các công việc thực hiện của Trí Tuệ Luật:

- Tư vấn cho các bên về việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký hợp thửa đất.

- Làm việc với công ty Địa chính để đo kích thước thửa đất (Trong trường hợp cần phải đo đạc);

- Tiến hành nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký nhà đất.

 

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật