Tư vấn giải quyết tranh chấp đât đai

dtu-van-dat-tranh-chapTranh chấp đất đai thường gặp trên thực tế rất đa dạng, ví dụ như tranh chấp đường đi, ngõ xóm, ranh giới cận kề đất ở, đất vườn, đất sản xuất thuộc quyền quản lý sử dụng của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức... Đó cũng có thể là tranh chấp đất đai trồng cây lâm nghiệp do các hộ gia đình di dân tự khai hoang phục hóa hoặc tranh chấp về vị trí địa giới hành chính, về các bãi bồi ven sông, ven biển để nuôi trồng thủy sản, khai thác vật liệu, canh tác sản xuất.

 

Bên cạnh đó là một số trường hợp khác như tranh chấp đất cho người khác mượn sử dụng, nhờ trông coi không chịu trả hoặc sử dụng vào mục đích khác, hoặc trong trường hợp cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất lại giao hoặc cho trùng lên đất của các hộ khác bên cạnh và còn rất nhiều trường hợp khác có thể nảy sinh trong thực tế đời sống.

I. Thế mạnh trong lĩnh vực tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai-nhà ở của Trí Tuệ Luật:

1. Tư vấn giải quyết Tranh chấp thừa kế về đất đai - nhà ở;

2. Tư vấn giải quyết Tranh chấp về Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất đai - nhà ở;

- Tư vấn giải quyết Tranh chấp về Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;

- Tư vấn giải quyết Tranh chấp về Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;

- Tư vấn giải quyết Tranh chấp về Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;

- Tư vấn giải quyết Tranh chấp về Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;

- Tư vấn giải quyết Tranh chấp về Hợp đồng mua bán, trao đổi, tặng cho, thế chấp nhà ở gắn liền với đất ở...

3. Tư vấn giải quyết Tranh chấp về mốc giới đất đai - nhà ở;

4. Tư vấn giải quyết Tranh chấp về chia tài sản chung là đất đai - nhà ở;

5. Tư vấn giải quyết Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;

6. Tư vấn giải quyết Tranh chấp về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất.

II. Các công việc Luật sư của Công Trí Tuệ Luật tiến hành như sau:

1. Tư vấn theo vụ việc, tư vấn thường xuyên theo hợp đồng dài hạn cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản về việc giải quyết những tranh chấp, vướng mắc pháp lý về đất đai - nhà ở;

2. Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư, người đại diện (luật sư đại diện theo uỷ quyền) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án tranh chấp về đất đai - nhà ở;

3. Nhận làm đại diện theo uỷ quyền hoặc tham gia tố tụng, tiến hành điều tra, xác minh hồ sơ địa chính ở các câp có thẩm quyền, thu thập tài liệu chứng cứ cho các cá nhân, tổ chức là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án tranh chấp về đất đai - nhà ở

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn nhà đất tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật