Cách hợp thực hóa nhà không phép?

cach-hop-thuc-hoa-nhaNăm nay 2013, đất đã chuyển mục đích sử dụng thành "Đất ở nông thôn".Xin được hỏi, làm thế nào và các bước phải thực hiện để hợp thức hóa nhà đã xây không phép (đồng thời tiến hành xin số nhà theo quy định).

Đọc thêm...

Cha mẹ mất không để lại di chúc, tôi có quyền tranh chấp nhà?

mat-ko-di-chucMẹ tôi chết năm 1984 có để lại 1 căn nhà (đang cho thuê) đến năm 1990, người thuê nhà trả lại nhà cho gia đinh tôi. Năm 1999, chị tôi đứng tên kê khai hợp thức hóa chủ quyền căn nhà này.Năm 2008, chị tôi chính thức nộp đơn xin cấp chủ quyền chính thức căn nhà này (nhưng đến nay phường vẫn chưa giải quyết ).

Đọc thêm...

Hợp thức hóa nhà đất quận Thủ Đức

hop-thuc-hoa-quan-thu-ducI.Thành phần hồ sơ hợp thức hóa nhà đất quận Thủ Đức:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu (02 bản chính ) được Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn kiểm tra, xác nhận vào đơn với các nội dung:

- Tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

- Xác nhận về nguồn gốc, thời điểm xây dựng và sử dụng đất;

Đọc thêm...

Hợp thức hóa nhà đất quận Bình Thạnh

hop-thuc-hoa-nha-binh-thanhI.Thành phần hồ sơ hợp thức hóa nhà đất quận Bình Thạnh:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu (02 bản chính ) được Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn kiểm tra, xác nhận vào đơn với các nội dung:

- Tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

- Xác nhận về nguồn gốc, thời điểm xây dựng và sử dụng đất;

Đọc thêm...

Hợp thức hóa nhà đất quận Bình Tân

hop-thuc-hoa-nha-binh-tanI.Thành phần hồ sơ hợp thức hóa nhà đất quận Bình Tân:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu (02 bản chính ) được Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn kiểm tra, xác nhận vào đơn với các nội dung:

- Tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

- Xác nhận về nguồn gốc, thời điểm xây dựng và sử dụng đất;

Đọc thêm...

Hợp thức hóa nhà đất huyện Nhà Bè

hop-thuc-hoa-nha-beI.Thành phần hồ sơ hợp thức hóa nhà đất huyện Nhà Bè:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu (02 bản chính ) được Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn kiểm tra, xác nhận vào đơn với các nội dung:

- Tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

- Xác nhận về nguồn gốc, thời điểm xây dựng và sử dụng đất;

Đọc thêm...

Hợp thức hóa nhà đất huyện Hóc Môn

hop-thuc-hoa-nha-dat-hoc-monI.Thành phần hồ sơ hợp thức hóa nhà đất huyện Hóc Môn:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu (02 bản chính ) được Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn kiểm tra, xác nhận vào đơn với các nội dung:

- Tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

- Xác nhận về nguồn gốc, thời điểm xây dựng và sử dụng đất;

Đọc thêm...

Hợp thức hóa nhà đất quận Bình Chánh

hop-thuc-hoa-dat-binh-chanhI.Thành phần hồ sơ hợp thức hóa nhà đất quận Bình Chánh:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu (02 bản chính ) được Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn kiểm tra, xác nhận vào đơn với các nội dung:

- Tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

- Xác nhận về nguồn gốc, thời điểm xây dựng và sử dụng đất;

Đọc thêm...

Hợp thức hóa nhà đất quận Gò Vấp

hop-thuc-hoa-nha-quan-tan-phuI.Thành phần hồ sơ hợp thức hóa nhà đất quận Gò Vấp:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu (02 bản chính ) được Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn kiểm tra, xác nhận vào đơn với các nội dung:

- Tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

- Xác nhận về nguồn gốc, thời điểm xây dựng và sử dụng đất;

Đọc thêm...

Hợp thức hóa nhà đất quận Tân Phú

hop-thuc-hoa-nha-tan-phuI.Thành phần hồ sơ hợp thức hóa nhà đất quận Tân Phú:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu (02 bản chính ) được Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn kiểm tra, xác nhận vào đơn với các nội dung:

- Tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

- Xác nhận về nguồn gốc, thời điểm xây dựng và sử dụng đất;

Đọc thêm...

bieu-phi-luat-su